Academic Incentive Score

Academic Incentive Score

Kongre, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartları taşımaktadır. Yönetmeliğin Faaliyet ve Puan Tablosu 8 nolu (Tebliğ) maddesinde yer alan davetli konuşmacı, sözlü veya poster bildiri sahipleri Akademik Teşvik Puanından yararlanabileceklerdir.

5th International Congress of Home Health and Social Services
Official Website.