Bildiri Kuralları

Bildiri Gönderimi

Bildiri geniş özetlerinin kongre web sitesi www.evdesaglikkongre2018.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri geniş özetleri kabul edilmeyecektir.

Kongrede sunulacak bildiri geniş özetleri kongre ana konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Gönderilen bildiri geniş özetleri e-kongre kitabında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmelidir.


Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 15 Nisan 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi : 15 Nisan 2018

Yazım Kuralları

Bildiri geniş özetleri online bildiri sistemi ile toplanacaktır.

Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Bildiri geniş özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

Bildiri geniş özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Bildiri geniş özetinde giriş, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Bildiri geniş özeti; giriş, amaç, yöntem, (varsa)sınırlılıklar, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler yazılmalıdır.

Bildiri geniş özeti; kaynakça ve İngilizce özet hariç olmak üzere en az 750 en fazla1000 kelimeden oluşmalıdır.

Amaç, yöntem, bulgular ve sonuca dair bilgilerin yer aldığı 150-250 kelime arasında İngilizce özet (Abstract) ve en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan İngilizce anahtar kelimeler (Key Words) yazılmalıdır.

Kullanılan kaynaklara “Kaynaklar” başlığı altında yer verilmelidir.

Sözlü Bildiri Hazırlama Kuralları

Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi 7 dakikadır.

Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilmektedir.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Her bir poster yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

Poster yazıları 1 metre uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.

Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.

Posterler, duyurulan günde ve yerde asılıp, kaldırılacaktır.

"Bildiri Geniş Özeti Örneği" için tıklayınız.

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Resmi Web Sitesidir.