Evde Sağlık Hizmeti En İyi Uygulama Ödülü Yarışması

Evde Sağlık Hizmeti En İyi Uygulama Ödülü Yarışması ile Yerel Yönetimlerde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Başarılı Belediyeler Yarışması Sonuçları Açıklandı

5 Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi kapsamında; Evde Sağlık Hizmeti En İyi Uygulama Ödülü Yarışması ile Yerel Yönetimlerde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Başarılı Belediyeler kategorilerinde düzenlenen yarışmalara 27 başvuru gerçekleşmiştir.

Başvurular 7(yedi) kişiden oluşan alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirilmiş ve aşağıda yer alan çalışmalar dereceye girmiştir. Dereceye giren başvuruların sıralaması kongre ödül töreninde ilan edilecektir. Tüm başvuru sahiplerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Önemle duyurulur…

Evde Sağlık Hizmeti En İyi Uygulama Ödülü Yarışması (Merhum Dr. Adem Bilgin anısına verilecektir)

Evde Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulama - Behçet Uz Çocuk E.A.H

Mobil Yara Takip Uygulaması-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rize’de Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Karyola Kullanımının Faydaları ve Karyola Temininde Yaşanan Sıkıntılar - Rize İl Sağlık Müdürlüğü

Yerel Yönetimlerde Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Başarılı Belediyeler

Gaziemir Belediyesi Gündüzlü Aktivite ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ( Ataevi) – İzmir Gaziemir Belediyesi

Gönül Komşusu Projesi - Ankara Etimesgut Belediyesi

Yades 2016 Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Ülkemizde giderek gelişen ve aynı zamanda her geçen gün büyük bir ihtiyaç hissedilen evde sağlık hizmetlerinin hem kamu hem özel sektör eliyle yürütülmesi anlamında ciddi gayretlerin ve önemli hizmetlerin ortaya çıktığını müşahade etmekteyiz. Bu alanda bir çok çalışma yapılmakta olup her kurum ve kuruluş yasal mevzuatı da dikkate almak kaydıyla kendi deneyim ve tecrübeleri ışığında farklı uygulama ve çalışmalar yürütmektedir.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan ödüllü yarışmada bu farklı uygulamalar arasında başarılı ve genele hitap edecek uygulamaları ortaya çıkarmak, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak ve kurum/kuruluşları teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Bu yarışma ile sektörün her kesimine ve halkımıza katkıda bulunmanın yanı sıra sektörün bileşenlerinin kendi kurumsal çalışmalarını tüm paydaşların ilgisine sunma imkanı yakalamalarını da hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda, Evde Sağlık Hizmeti En İyi Uygulama Ödülü Yarışması ile sektörde işbirliği ve kurumsal öğrenmeyi artırmak suretiyle;

 • Başarılı çalışmaların ortaya çıkarılması,
 • Topluma ve çalışanlara katma değer oluşturulması
 • Ülkemizde bu alanda yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması
 • Ülkemizde bu alanda yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanması arzulanmaktadır.

Kurum ve kuruluşların Uyguladığı, Uygulamada devam eden veya Uygulamayı planladıkları projeleri sektörün dikkatine sunmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya tüm sağlık profesyonellerini katılmaya davet ediyoruz.

 

Başvuru Yapılabilecek Konu Başlıkları

Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri ile ilişkili konular

 

Kimler Başvurabilir

 • Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri ile ilişkili konular
 • Özel Bakım Merkezleri
 • Özel Huzur Evleri
 • Belediye Huzur Evleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Huzur Evleri
 • Özel Evde Bakım Merkezleri
 • Yerel Yönetimler
 • Kamu Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Üniversite hastaneleri
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Tıbbi Laboratuvarlar
 • Diyaliz Merkezleri
 • Tıp ve dal merkezleri
 • Üniversiteler
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Diğer Sağlık Kuruluşları, Sağlık Profesyonelleri, Akademisyenler

kurumsal veya bireysel olarak başvuru yapabilir.

 

Başvuruların Hazırlanma Şekli

Başvuru yapılacak çalışmalar;  Uygulama alanlarında aşağıdaki asgari konu başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Özet
 • Amacı ve Kapsamı
 • Evde Sağlık Hizmetleri ile İlişkisi
 • Uygulamanın Aşamaları (Varsa Yöntem ve Bulgular)
 • Evde Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkisi
 • Sonuç
 • Varsa Kaynakça

Başvuru metni en fazla 1500 kelimeden oluşmalı, varsa görsel öğelerle desteklenmeli, ana başlık çalışmayı tam olarak yansıtmalı, anlatım akıcı, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Başvuru metni, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Başvuruların Gönderilmesi

Başvuru metinleri en geç  15 Nisan 2018 tarihine kadar kongre web sitesi olan www.evdesaglikkongre2018.org üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle online gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlanı

Tüm başvurular 7 kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alan ilk üç çalışma dereceye girecek olup dereceye girenler 27 Nisan 2018 tarihinde 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi’nde ilan edilecektir.

Ödül

 • Dereceye giren başvuru sahiplerinden birer kişinin Kongre Konaklama ve Ulaşım ücreti karşılanacaktır. 
 • Dereceye giren çalışmalar Kongrede sunum olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Dereceye giren çalışmalar e-kitapta yayınlanacaktır.

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
Resmi Web Sitesidir.